Čas ob prelomu stoletja je bil za Budimpešto eden najpomembnejših, njena zlata doba. Po revoluciji in vojni za neodvisnost (1848–49), ki jima je dvajset let pozneje sledilo obdobje narodnega odpora, je mesto okrog l. 1900 doseglo vrhunec svojega razvoja. Madžarska prestolnica Budimpešta je nastala iz Starega Budima (Óbuda), Budima (Buda) in Pešte (Pest) šest let po avstro-ogrskem sporazumu in ustanovitvi avstro-ogrskega cesarstva. V zadnji četrtini stoletja se je mesto skokovito povečevalo. V tem času se je njegovo prebivalstvo potrojilo, z 280 000 na 933 000 ljudi, število hiš pa skoraj podvojilo. Nove stavbe je načrtoval in nadzoroval mestni svet za javna dela, ki je nosil glavno odgovornost za mestno načrtovanje, in pod njegovim vodstvom je Budimpešta postala velemesto v pravem pomenu besede.

V stavbah se kažeta dva izrazita sloga, historicizem in art nouveau, ali bolje, več različic art nouveauja. V nasprotju s historicizmom je art nouveau temeljil na nacionalnih arhitekturnih značilnostih. Z navezovanjem na vzhodni izvor Madžarov se je Ödön Lechner (1845–1914), najvidnejša osebnost madžarskega art nouveauja, sprva navdihoval pri indijski in sirski arhitekturi, pozneje pa pri tradicionalnih madžarskih dekorativnih vzorcih. Tako je ustvaril izvirno sintezo arhitekturnih slogov in z uporabo tridimenzionalnih arhitekturnih elementov ustvaril tipično madžarsko različico art nouveauja.

Skupina Mladina (Fiatalok), vanjo sta spadala Károly Kós in Deszö Zrumeczky, se je od Lechnerja odvrnila, čeprav ji je bil njegov način dela za zgled in je z uporabo načinov gradnje in oblik, značilnih za tradicionalno madžarsko arhitekturo, stremela k enakim ciljem.

Poleg teh dveh glavnih slogov je v mestnih stavbah, zgrajenih ob prelomu stoletja, opaziti tudi vplive različnih evropskih usmeritev: dunajske secesije, nemškega Jugendstila, belgijskega in francoskega art nouveauja ter angleške in finske arhitekture. Béla Lajta je v začetku sprejel Lechnerjev slog, potem iskal svoj navdih v angleški in finski različici art nouveaja, še kasneje se mu je zbudilo zanimanje za egipčanski slog, dokler ni slednjič prišel do moderne arhitekture. Aladár Árkay je hodil skoraj po isti poti. István Medgyaszay je iznašel lastni slog, ki je bil drugačen od Lechnerjevega, tako da je za ustvarjanje okrasnih vzorcev v betonu uporabljal stilizirane tradicionalne motive. V umetnostni obrti sta pri širjenju art nouveauja opravila najvplivnejše delo šola in muzej za uporabne umetnosti, ki so ju odprli l. 1896.

Image artist function date
Ödön Lechner architect 1845-1914
Géza Maróti architect, sculptor, decorator 1875-1941
István Medgyaszay architect 1877-1959
József Rippl-Rónai painter 1861-1927
Miksa Róth stained-glass artist 1865-1944
István Sovánka artist in glass 1858-1945
Oszkár Tarján silversmith 1875-1933
Aladár Árkay architect 1868-1932
Pál Horti decorator 1865-1907
Marcell Komor architect 1864-1977
Dezsö Jakab architect 1864-1932
Károly Kós architect, graphic designer, writer 1883-1977
Aladár Körösföi-Kriesch painter 1863-1920
Sándor Nagy painter 1869-1950
Béla Lajta architect 1873-1920
Vilmos Zsolnay founder of a ceramic factory 1828-1900
Zoltán Bálint architect 1871-1939
Ödön Faragó artist, designer 1869-1935
Dénes Györgyi architect 1886-1961
Lajos Jámbor architect 1869-1955
Albert Kőrössy architect 1869-1955
Frigyes Spiegel artist 1866-1933
Ede Toroczkai Wigand architect, artist 1869/1870 -1945
Mariska Undi (Springholz) artist 1877-1959
József Vágó architect 1877-1947
Dezső Zrumeczky architect 1883-1917
Cover Author Description date Link
János Gerle, Attila Kovács, Imre Makovecz A századforduló magyar építészete

Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó-BONEX ISBN: 963-15-4278-5
2019
Katalin Gellér-Katalin Keserü A gödöllői művésztelep
Summary in English
Budapest : Cégér ISBN: 963-8107-17-0
György Szegő Teremtés és átváltozás: Budapest szecessziós építészete a századfordulón / Schaffung und Metamorphose : Architektur des Jugendstils in Budapest um die Jahrhundertwende / Creation and metamorphosis : the art nouveau architecture in Budapest at the turn of the century

Budapest : HG & Társa Kiadó ISBN: 963-85174-4-1
János Gerle, László Lugosi Lugo A szecesszió Budapesten

Budapest : Magyar Könyvklub ISBN: 963-548-960-9
Anthony Gall Kós Károly műhelye: tanulmány és adattár / The workshop of Károly Kós: a study and documentation

Budapest : Mundus ISBN: 963-8033-17-7
Éva Csenkey et al. (ed.): Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853-2001

New York : The Bard Graduate Center ISBN: 0-300-097042
János Gerle Lechner Ödön

Budapest : Holnap ISBN: 963-346-611-3 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Anne Lambrichs József Vágó 1877-1947: Un architecte hongrois dans la tourmente européenne

Bruxelles : AAM ISBN: 2-87143-125-6
Katalin Gellér (comp., ed.) A gödöllői művésztelep, 1901-1920 / The artists’ colony of Gödöllő

Gödöllő : Gödöllői Városi ISBN: 963-210-126-X
Ferenc Potzner Medgyaszay István

Budapest : Holnap ISBN: 963-346-668-7 (Az építészei mesterei, ISSN 1588-919X)
Máté Millisits Budapest színes város: Zsolnay-épületkerámiák

Budapest : Ernst Múzeum ISBN: 963-7032-30-4
Federico Santi and John Gacher Art Nouveau ironwork of Austria and Hungary

Atglen : Schiffer Publishing Ltd. ISBN: 0-7643-2436-5
Katalin Keserü A századforduló

ISBN: 978-963-9529-16-8
Katalin Keserü Toroczkai Wigand Ede
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-346-818-0 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Gabriella Balla (kiáll.rend. és szerk.) Tiffany & Gallé : A szecesszió üvegművészete

Budapest : Iparművészeti Múzeum ISBN: 978-963-9738-02-7
Gabriella Balla (exhibition concept and ed.) Tiffany & Gallé : Art nouveau glass.

Budapest : Museum of Applied ISBN: 978-963-9738-03-4
Zsolt Somogyi A magyar szecesszió bútorművészete
Summary in English
Budapest : Corvina ISBN: 978-963-13-5851-3
Réka Várallyay; Komor Marcell, Jakab Dezső
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-346-901-9 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Anne Lambrichs Vágó József
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-346-900-2 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
László Vízy Pártázatok káprázata. A Zsolnay-kerámia a századforduló építészetében és szobrászatában
Summary in German
Budapest ISBN: 978-963-08-2748-5
János Gerle, Tamás Csáki (ed.): Lajta Béla
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-349-040-2 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Miklós Gálos (szerk.) A szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeumban

Budapest : Iparművészeti Múzeum ISBN: 978-615-5217-07-4
Miklós Gálos (ed.) Masters of Art Nouveau in the Budapest Museum of Applied Arts

Budapest : Museum of Applied Arts ISBN: 978-615-5217-18-0
József Sisa Lechner, az alkotó géniusz.

Budapest : Iparművészeti Múzeum : MTA BTK Művészettörténeti Intézet ISBN: 978-615-5217-14-
József Sisa Lechner, a creative genius

Budapest : Museum of Applied Arts : Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ISBN: 978-615-5217-15-9
Béla Bede Hungarian art nouveau architecture: 225 highlihgts

Budapest : Corvina ISBN: 978-963-13-6306-7
Béla Bede Magyar szecessziós építészet: 225 kiemelt épülettel

Budapest : Corvina ISBN: 978-963-13-6305-0
György Merényi Zsolnay építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchia korában
Summary in English
Budapest : Vince Kiadó ISBN: 978-963-303-065-3
Zsombor Jékely (ed.) Ödön Lechner in context : studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner's death

Budapest : Museum of Applied Arts ISBN: 978-615-5217-21-0