Artnouveaujevska, ali s španskim izrazom, modernistična dediščina v Havani obsega v pretežni meri arhitekturo. Vanjo spadajo majhne, samostojno stoječe hiše, sezidane med letoma 1900 in 1920, se pravi, razmeroma pozno v primerjavi z drugimi deželami. Najpomembnejše stavbe stojijo ob širokih avenijah v središčnih četrtih, druge so posejane v gosteje pozidanih mestnih območjih, za katere je značilna pravilna pravokotna ulična mreža s strnjeno pozidanimi bloki, ali po predmestjih. Vse te stavbe že na daleč kažejo poteze art nouveauja, sloga, ki se je uporabljal predvsem za stanovanjska poslopja.

Od Evrope se Havana loči predvsem po tem, da art nouveau tukaj nastopa bolj kot eleganten zunanji ovoj in ne toliko kot v temelju prenovljeno pojmovanje prostora. Največkrat se omejuje na okrasje, ki je dodano na neoklasicistična ali eklektična pročelja. To tropsko različico so ustvarili katalonski mojstri, ki so v letih med 1790 in 1840 prihajali iz Španije iskat boljših poklicnih priložnosti.

Močna španska skupnost, ki se je v drugi polovici 19. st. trdno zasidrala na Kubi, je prinesla s seboj svoje obvladanje gradbenih obrtnih tehnik. Katalonci so imeli tu vlogo pobudnikov in ustvarjalcev: eden izmed njihovih največjih prispevkov je bila ustanovitev tovarn/delavnic za proizvodnjo vnaprej izdelanih okrasnih elementov, saj je to odločilno pripomoglo k širjenju modernizma in nastanku izraza »modularna arhitektura«. Najbrž najuglednejša proizvajalca takih izdelkov sta bil Baltazar Ustrell, ki se je specializiral za cementne in mavčne okrasne izdelke, in arhitekt Mario Rotliant, ki je izdeloval umetni kamen in vsakovrstno cementno okrasje.

Uporaba artnouveaujevskih prvin se ni omejevala samo na arhitekturo, marveč so jih veliko uporabljali tudi pri oblikovanju mizarskih in umetnokovaških izdelkov, vitrajev, keramičnih ploščic za tla in podzidke, stopniščnih ograj, vrtnega pohištva in ulične opreme. Ravno tako je art nouveau zaznamoval tudi nekatere interierje, bodisi z lesenim in kovinskim pohištvom, svetilkami ali najraznovrstnejšimi uporabnimi in okrasnimi predmeti.

V Havani je dediščina art nouveauja zgoščena na več krajih, kot na ulici Cárdenas, ki poteka ob jugozahodni meji zgodovinskega središča prestolnice, ali na ulici Manrique v Havanskem središču (Centro Habana), četrti s strnjeno zazidanimi stavbnimi bloki znotraj pravokotne mreže ulic. Ti mestni kompleksi so dragoceni tako zaradi svoje enkratnosti in redkosti kakor zaradi dediščine art nouveauja, ki jo ohranjajo.

Image artist function date
Mario Rotllant
Eugenio Dediot Recolin
Joan O. Tarruel
Josep Planas Rivas
Alberto de Castro
Arturo Marqués Marqués
Ramón Magriñá
Jaime Cruanyas
Hilario del Castillo
José Joaquín Bosch Avilés
Albert Crusellas
Pedro Iduate Petit
Francisco Anastasio
José Mato
Francisco Ramírez
Lorenzo Rodríguez
Narcís Bou
Arturo Marqués
Tomás Bustillo
Ignacio Vega Ramonteau
Federico de Arias Rey
Cover Author Description date Link
Leonardo Morales La arquitectura en Cuba de 1898 a 1929

La Habana, El Arquitecto
1929
Joaquín Weiss Medio siglo de arquitectura cubana

Imprenta Universitaria, La Habana
1950
Joaquín Weiss Art Nouveau: la rama cubana,

Revista Cuba,La Habana.
1965
Vivien Acosta De Europa a Cuba: Art Nouveau

Universidad de La Habana, La Habana
1969
Roberto Segre, E. Cárdenas y L. Aruca Historia de la arquitectura y el urbanismo: América Latina y Cuba

Ed. Pueblo y Educación, La Habana
1986
Roberto Segre La arquitectura moderna en América Latina

Ed. ISPJAE, La Habana
1989
Eduardo L. Rodríguez La Habana. Arquitectura del siglo XX

Ed Blume, Barcelona
1998
Eliana Cárdenas El Art Nouveau en La Habana, Arquitectura y Urbanismo

La Habana
2001
Tate Cabré Un amor que fa historia. Catalunya a Cuba

Ed Edicions 62, Barcelona
2004

Partner:
Nelys García Blanco
Dirección de Cooperación Internacional
Oficina del Historiador de La Habana
San Ignacio 358 e/ Teniente Rey y Muralla, Segundo Piso
Plaza Vieja
La Habana Vieja
CP 10100
La Habana
Cuba
Phone: +53 7 869 72 12
Email: nelys@coopera.ohc.cu

Local Partner:
International cooperation’s office
Empedrado 154
Plaza de la Catedral
Habana Vieja
C.P. 10100
Cuba
Phone: + 537 8603190
+ 537 8608472
Fax: + 537 8661835

Links

Oficina del Historiadorde La Ciudad de La Habana