publications Educational publications

Delovni listi -
Educational publications

Delovne liste smo pripravili v pomoč učiteljem in vodnikom. Prikazujejo ideje, vaje in igre, ki jih je mogoče uporabiti za celovito, domiselno in zabavno odkrivanje art nouveauja. Za spoznavanje artnouveaujevskih predmetov, zbirk, muzejev, stavb in mestnih območij predlagamo interaktivne obiske, glavni namen predlaganih aktivnosti je namreč ostriti in spodbujati čutno zaznavanje. Vaje in igre, ki naj to podpirajo, zahtevajo kar najmanj priprave in potrebščin, tako da si lahko z njimi pomaga vsak učitelj ali vodnik, ki želi delati interaktivno. Vzgojitelji in vodniki lahko ideje, ki se jim porajajo ob delu s tem pomaglom, koristno uporabijo tudi pri drugih projektih, povezanih z umetnostjo in kulturno dediščino.

Časopis 2 - 2004
Educational publications

Namenjen je dijakom srednjih šol in vsebuje članke o vseh partnerskih mestih. Bogato ilustrirani članki opisujejo časovni in družbeni okvir, v katerem je nastalo novo umetnostno gibanje, posebnosti art nouveauja v posameznih partnerskih mestih ter značilna umetniška, obrtniška ali arhitekturna dela.
V želji, da bi prikazali evropsko raznolikost, smo besedila natisnili v jeziku, ki ga govorijo v predstavljenem mestu, zraven pa je vsak partner natisnil svoj prevod. Tako v slovenski različici časnika prevode vseh člankov v slovenščino spremlja, npr., angleško besedilo za Glasgow, finsko za Helsinke, italijansko za Varese itd.

Časopis 1 - 2003
Educational publications

Namenjen je dijakom srednjih šol in vsebuje članke o vseh partnerskih mestih. Bogato ilustrirani članki opisujejo časovni in družbeni okvir, v katerem je nastalo novo umetnostno gibanje, posebnosti art nouveauja v posameznih partnerskih mestih ter značilna umetniška, obrtniška ali arhitekturna dela.
V želji, da bi prikazali evropsko raznolikost, smo besedila natisnili v jeziku, ki ga govorijo v predstavljenem mestu, zraven pa je vsak partner natisnil svoj prevod. Tako v slovenski različici časnika prevode vseh člankov v slovenščino spremlja, npr., angleško besedilo za Glasgow, finsko za Helsinke, italijansko za Varese itd.

Vodnik za otroke - 2003
Educational publications

Ta vodnik in pobarvanka je namenjen otrokom osnovnih šol (od 6. leta naprej), ki obvladajo osnove branja. Vsebuje niz vaj in igric, ki se navezujejo na artnouveaujevske predmete, pohištvo in stavbo. Poleg tega je v knjižici najti informacije o mreži in njenih evropskih projektih ter zemljevid, na katerem so označena vsa partnerska mesta.
Bistveni del knjižice je slikovno gradivo, ki skupaj z vajo ali igrico prikazuje art nouveau v partnerskih mestih. Vsako od njih je izbralo značilen primer domačega umetniškega, obrtnega ali arhitekturnega dela, ki je nastalo v tem času.Knjižica je na voljo tudi v tiskani obliki, v petih trijezičnih različicah, skupaj v 11 jezikih.

Knjižica o rastlinah - 2004
Educational publications

Delovni zvezek, namenjen otrokom osnovnih šol (od 9. leta naprej), ki že dobro obvladajo branje, ponuja kratke zgodbe o vlogi rastlinskih motivov v okrasju art nouveauja in osnovni pouk o rastlinskih in cvetličnih imenih. Poleg tega knjižica vsebuje kratek pregled gibanja, mreže, evropskih projektov in dve praktični nalogi: kako izdelati stiskalnico za herbarij in kako narisati okrasni friz. Sklepa jo zemljevid Evrope z vrisanimi partnerskimi mesti.
Bistveni del knjižice je slikovno gradivo, ki skupaj z vajo ali igrico prikazuje, kako so umetniki, obrtniki in arhitekti v partnerskih mestih uporabljali rastlinske oblike v svojih artnouveaujevskih delih. Knjižica je na voljo tudi v tiskani obliki, v petih trijezičnih različicah, skupaj v 11 jezikih.

Nočna knjiga - 2006
Educational publications

Delovni zvezek, namenjen otrokom v osnovni šoli (od 8 leta naprej), ki obvladajo osnove branja, vsebuje kratke zgodbe o vlogi sanjskih bitij in pošasti v motiviki art nouveauja ter niz vaj in igric, ki se navezujejo na artnouveaujevske predmete, pohištvo in stavbe. Poleg tega je v njej najti informacije o mreži in njenih evropskih projektih ter zemljevid, na katerem so vrisana vsa partnerska mesta.
Bistveni del knjižice je slikovno gradivo, ki skupaj z vajo ali igrico prikazuje art nouveau v partnerskih mestih. Vsako od njih je izbralo enega izmed sanjskih likov, ki nastopa v delih domačih umetnikov, obrtnikov in arhitektov tega časa.

The Nature of Art Nouveau, children’s activity booklet of the exhibition - 2013
Educational publications

Booklet which accompanied the exhibition “The Nature of Art Nouveau” and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

The Art Nouveau Herbarium, children’s activity booklet - 2015
Educational publications

Through a funny presentation thanks to stickers, children will learn to recognize flowers and plants that inspired numerous Art Nouveau artists all over Europe and their importance, arousing them to the ecological behaviors and to the botany.
Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

Activity book in French

Load More