publications SPLOŠNE PUBLIKACIJE

Art Nouveau in Europe today – A general appraisal -
SPLOŠNE PUBLIKACIJE

To delo, ilustrirano s poprej še neobjavljenimi fotografijami, kritično analizira stanje dediščine art nouveauja v partnerskih mestih mreže in daje vrsto predlogov, s katerimi naj bi se povsod po Evropi zboljšala politika varovanja in promoviranja te dediščine.
Natisnjeno v angleškem in francoskem jeziku.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network - 2015
SPLOŠNE PUBLIKACIJE

A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online

Load More