publications PUBLICACIONS GENERALS

Art Nouveau in Europe today – A general appraisal, 2000 (L’Art Nouveau a Europa avui – Una valoració, 2000) -
PUBLICACIONS GENERALS

Aquesta publicació, il•lustrada amb fotografies inèdites, presenta una anàlisi crítica de la situació del patrimoni Art Nouveau en les ciutats que formen part de la xarxa, així com una sèrie de recomanacions orientades a millorar les polítiques de conservació i de promoció d’aquest patrimoni a Europa. El llibre ha estat publicat en anglès i en francès.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network - 2015
PUBLICACIONS GENERALS

A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online

Load More